rendah hati

Quran surat al maidah: 82 & 83

“sesungguhnya kamu dapati orang yg paling keras permusuhannya terhadap orang beriman ialah orang yahudi dan orang musyrik. dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman adalah orang2 yg berkata ‘sesungguhnya kami ini orang nasrani’. yang demikian ini disebabkan di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib dan sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri”.

“dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad) kamu melihat mata mereka bercucuran air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui (dari kitab mereka sendiri). Mereka berkata ‘ya Tuhan, kami telah beriman. catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Quran dan kerasulan Muhammad)’